Tài Liệu Tham Khảo >> Khái niệm hệ thống điện 3 pha

 • Đó là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch nhau về pha một góc bằng , hay , tức là lệch nhau về thời gian 1/3 chu kì. Dòng ba pha có những ưu điểm mà dòng một pha không có được.

   

  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA


  I-Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha

  Ưu điểm của dòng điện ba pha:


  Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện một pha

  Động cơ ba pha có cấu tạo dơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ một pha

  Mạch điện ba pha gồm:

  Nguồn điện ba pha

  Đường dây ba pha

  Tải ba pha

  1.Nguồn điện ba pha

  Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

  Máy phát điện ba pha:

  a,Cấu tạo

  Gồm 3 dây quấn AX,BY,CZ

  Daly quấn pha A ký hiệu là AX

  Dây quấn pha B ký hiệu là BY

  Dây quấn pha C ký hiệu là CZ

  Trong đó:

  A, B, C là các điểm đầu dây quấn

  X, Y, Z là các điểm cuối dây quấn

  Các dây quấn AX, BY, CZ có cùng số vòng dây, đặt lệch nhau một góc điện trong không gian

   

  b,Nguyên lý làm việc

  Khi quay nam châm với tốc độ không đổi, từ trường sẽ lần lượt quýet qua các dây quấn và cảm ứng vào trong dây quấn các sức điện động Sin cùng biên độ, tần số và lệch pha nhau 1 góc

  Đồ thị:

  Viết biểu thức tức thời sức điện động 3 pha

  (nếu chọn pha ban đầu của sđđ của AX bằng 0)


  2.Tải ba pha

  Thường là : động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha.....

  Tổng trở của các pha A, B, C là :

  Thường ký hiệu như sau:

  câu hỏi

   

  II-CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA

  Mạch điện ba pha không liên hệ: mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải
  Vì sao cách nối này ít được dùng ???????

  Thường dùng 2 cách nối : nối hình sao (Y), nối hình tam giác ( )

  Nối hình sao: 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm trung tính O

  Nối hình tam giác: đầu pha này nối với kha kia

  1. Cách nối nguồn điện ba pha

  Nối hình sao :

  Nối hình sao có dây trung tính

  Nối tam giác

  2.Cách nối tải ba pha

  Nối hình sao

  Nối hình tam giác

  Có cách nối tải ba pha thành hình sao có dây trung tính không ???????????

  Chúng ta có

  Nguồn ba pha

  Tải ba pha

  Mạch điện ba pha

  Vậy có

  ?????
  III-Sơ đồ mạch điện ba pha

  1. Sơ đồ mạch điện ba pha

  Dây pha: nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

  Dây trung tính: nối từ điểm trung tính của nguồn(o) đến điểm trung tính của tải(o’)

  Ngoài ra có: dòng điện dây, dòng điện pha, điện áp dây, điện áp pha

  a,Nguồn nối sao, tải nối sao

  A
  B
  C
  A
  C
  B
  O’
  O
  b,Nguồn điện và tải nối sao có dây trung tính

  Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây

  Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau thuận tiện cho sử dụng

  Cân bằng điện áp các pha khi tải không đối xứng

  c,Nguồn điện nối sao, tải nối tam giác

  O
  ví dụ

  1.Nguồn điện và tải ba pha 1,2,3 được nối hình gì????????

  2.Các đèn được đấu hình gì?vì sao khi nối tắt các đèn pha C thi các đèn pha A,B vẫn sáng bình thường?????

  2.Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha

  Khi nối hình sao

  Khi nối tam giác

  ví dụ 1

  Một máy phát ba pha có :

  = 220 V

  220 V

  380V
  Nếu nối hình sao ta có:

  = 220 V

  = 380V

  Nếu nối hình tam giác ta có :

  =
  220 V

  =
  220 V


  Vậy tại sao trong thực tế nguồn điện thường dược nối hình sao?

  ví dụ 2

  Tải ba pha gồm 3 điện trở R= 10 nối hình tam giác, nguồn có . Tính ,

  380V

  A
  B
  C
  A
  C
  B
  = 380 V

  10
  Tải nối tam giác nên:

  =
  =
  380 V

  Dòng điện pha của tải :

  Dòng điện dây của tải:

  Biểu thức tức thời sức điện động ba pha :

  hay
  Nguồn nối sao

  Tải nối sao

  Nguồn nối sao có dây trung tính

  Nguồn nối tam giác

  Ví dụ

  Tải nối tam giác

  Hoạt động

  Máy phát điện xoay chiều ba pha

  C
  Z
  X
  A
  B
  Y
  Dòng điện dây là dòng điện chạy trong dây pha

  Dòng điện pha là dòng điện chạy trong mỗi pha

  Điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha

  điện áp pha là điện áp giữa dây pha và dây trung tính

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường