Hợp Đồng Kinh Tế >> THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE

 • Download Ti Đây

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  *****+++&&&+++*****

  THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE

      Số:        / TLHĐVC    

  Hôm nay, ngày……tháng……năm 200……Chúng tôi gồm:

  Cho thuê xe (Bên B): Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Thuê xe (Bên A):

  Địa chỉ :

  Điện thoại :                                                                 Fax :

  Mã số thuế :                                                                Số tài khoản :

  Đại diện : Ông/Bà                                                       Chức vụ :

  Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

  Thanh lý hợp đồng thuê xe:

   Tuyến đường:

   Bên A đã  thanh toán đầy đủ số tiền:

  Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:

  Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường