Hợp Đồng Kinh Tế >> HỢP ĐỒNG THUÊ XE

 • Download Ti Đây

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ***---&&&---*** 

  HỢP ĐỒNG THUÊ XE

  Số:        / HĐVC

      

  Hôm nay, ngày……tháng……năm 200……Chúng tôi gồm:

  Cho thuê xe (Bên B): Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Thuê xe (Bên A):

  Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                                  Fax:

  Mã số thuế:                                                                 Số tài khoản:

  Đại diện: Ông (Bà)                                                     Chức vụ:

  Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

  ĐIỀU I: Bên A thuê xe của bên B:                           Xe:                          Biển số:

  Tên lái xe:                                                                    ĐT lái xe:

  Loại xe:                                                                        Đơn giá:

  Bằng chữ:

  Thời gian: Từ ngày:                                                     Đến ngày:

  Tuyến đường:

   Giờ đón:

  Địa điểm đón trả khách:

   Phương thức thanh toán:

  Tổng số tiền:                                                                Bao gồm thuế VAT             hoặc không VAT

  Số tiền đặt trước:                                                          Còn lại:

  Cầu phà, bến bãi:                                                         Ăn nghỉ của lái xe:

  Những điều khoản khác:

  ĐIỀU II: HAI BÊN CAM KẾT.

  1.      Sau khi ký kết hợp đồng, khách muốn thay đổi địa điểm và thời gian phải báo trước ít nhất 24 giờ.

  2.      Nếu huỷ hợp đồng ngay sau khi ký kết, bên A phải thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng cho bên B.

  3.      Xe đến địa điểm đón khách ghi trong điều I, nếu phải về không đón được khách thì bên thuê xe phải thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng.

  4.      Ngược lại, nếu bên cho thuê xe để lỡ kế hoạch phải chịu bồi thường cho bên khách thuê xe 50% tổng giá trị hợp đồng.

  5.      Bên B đảm bảo xe đúng chất lượng, sạch đẹp, đảm bảo an toàn tính mạng cho khách.

  6.      Lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá trọng tải, không đi vào đường cấm, đường nguy hiểm, không chở người, hành lý và hàng hoá trái với quy định của pháp luật…

  7.      Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường