Quy Trình Kỹ Thuật

QUI TRÌNH SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG LY TÂM

Sau đây là các bước sản xuất cọc Bê Tông Ly tâm tại các nhà máy mà công ty chúng tôi làm nhà phân phối cho các nhà máy có uy tín tại Khu vực phía ...

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHÔI - 1

- Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép làm móng các công trình giao thông.

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 2

- Lồng cốt thép phải gia công đảm bảo yêu cầu của thiết kế về : qui cách, chủng loại cốt thép, phẩm cấp que hàn, qui cách mối hàn, độ dài đường hàn v.v ...

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 3

-  Việc kiểm tra, giám sát chất lượng và nghiệm thu cọc khoan nhồi phải được thực hiện tại hiện trường và phải căn cứ vào kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn ...

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHÔI - 4

Trước khi đổ bê tông, khối lượng riêng của dung dịch trong khoảng 50cm kể từ đáy lỗ khoan phải nhỏ hơn 1,25, hàm lượng cát ≤ 8%, độ nhớt ≤ 28s. Dung dịch vữa ...

Quy Trình Giám Sát Thi Công Cọc Cát

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
- Quy chế quản quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và ...

Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Cọc

Sân đúc cọc đổ BT có sẵn kích thước dài 50m x rộng 20m, bãi tập kết cọc thành phẩm và bảo quẩn sản phẩm chờ xuất xưởng rộng 1500 m2, xưởng gia công kết cấu lồng thép ...

Yêu Cầu Kỹ Thuật Đúc Cọc

Vật liệu để sản xuất cọc BTCT phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế.  Vật liệu phải ...

Các quá trình thi công ép cọc

Trước khi tiến hành thi công cọc, phải có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật như báo cáo khảo sát địa chất công trình, bản vẽ thiết kế móng, bản vẽ bố trí mạng lưới cọc ...