Quy Trình Kỹ Thuật >> Quy định về sản xuất cấu kiện bê tông cọc

 •  

  Công ty cổ phần th­ơng mại

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

  sản xuất bê tông cổ loa

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       *****

       *****

   Quy định về sản xuất cấu kiện bê tông cọc

          Căn cứ vào quy trình sản xuất cấu kiện BTCT cọc.

   

   

          Căn cứ vào tình hình thực tế của quá trình sản xuất cấu kiện BTCT cọc.

          Căn cứ vào đơn giá khoán nhân công sản xuất các loại cấu kiện cọc BTCT công của Công ty.

          Giám đốc Công ty quy định các công đoạn sản xuất CKBT cọc và tỷ lệ % h­ởng đơn giá tiền l­ơng

          của các bộ phận

   

   

   

  TT

  Nội dung công việc

  Đơn vị

  Tỷ lệ

  Ghi chú

  I

  Công đoạn gia công lồng thép

   

   

   

  1

  Lĩnh vật t­ từ kho Công ty chuyển về phân x­ởng

  %

  5

  Cùng thủ kho cất các lại vật t­ không đ­ợc để ngoài trời, xếp gọn các vật t­ gọn dễ lấy, dễ kiểm tra, khi lĩnh vật t­ đến đâu gọn đến đấy.

  2

  Tính tổ hợp, nắn, cắt thép và hàn nối thép chủ bằng máy hàn chập chủ theo thiết kế

  %

  20

  Yêu cầu thép chủ phải thẳng, hàn mối nối thép chủ phải đảm bảo theo quy phạm

  3

  Tính chiều dài đai, tuốt, cắt đai theo thiết kế.

  %

  15

  Yêu cầu hình học đai phải vuông

  4

  Hàn thép chủ vào bích, hàn mũi cọc

  %

  20

  Thép chủ phải vuông với bích, khoảng cách từ đầu bích đến thép chủ theo yêu cầu kỹ thuật tối thiểu phải đủ lớp bê tông bảo hộ 2.5cm, đ­ờng hàn phải ngấu, đảm bảo tận dụng và tiết kiệm que hàn nhất.

  5

  Tính, tuốt, cắt thép và hàn l­ới

  %

  5

  Những đai hỏng nhiều phải nắn lại để tận dụng làm l­ới

  6

  Chia khoảng cách đai buộc đai vào lồng thép theo yêu cầu kỹ thuật

  %

  15

  Buộc đai phải vuông với thép chủ, khoảng cách đai theo thiết kế, đai buộc không đ­ợc xô lệch. Chia dây buộc đảm bảo không lãng phí, tránh rơi vãi dây buộc, dây buộc dùng bó đai xong phải dùng tận dụng lại.

  7

  Cắt nắn, uốn, buộc móc cẩu

  %

  5

  Khoảng cách từ đầu cọc đến móc cẩu phải đảm bảo theo yêu cầu lằm ở vị trí 1/3 đầu cọc, chiều cao móc cẩu từ cốt thép đai lên là 7.5cm.

  8

  Gõ xỉ hàn

  %

  5

  Gõ đầu bích và mối nối thép chủ

  9

  Nhập sản phẩm, vận chuyển xếp vào kho công ty theo yêu cầu thủ kho và kỹ thuật

  %

  5

  Xếp lồng thép vào kho theo trình tự rễ lấy, rễ kiểm tra

  10

  Vệ sinh công nghiệp, thu gọn sắt thép, vệ sinh, cuộn dây hàn, cất dụng cụ về vị trí quy định,tắt điện, đóng cửa phân x­ởng

  %

  5

  Hàng tuần phải tổ chức dọn vệ sinh x­ởng, hàng ngày cất dọn công cụ dụng cụ về vị trí

   

  Cộng

   

  100

   

  II,

  Công đoạn đổ bê tông

   

   

   

   

  Cẩu, Tách cọc, vệ sinh cọc kê, xếp cọc vào kho theo yêu cầu thủ kho và kỹ thuật

  %

  10

  Yêu cầu cọc nhập kho phải dọn vệ sinh, gọt ba via, gõ vệ sinh đầu bích, sử lý các khuyết tật, gõ d­ỡng gỗ.

  1

  Ghép cốp pha, gép chèn khe, dọn vệ sinh mặt nền, lăn dầu.

  %

  25

  Ghép cốp pha phải kê chèn d­ỡng đảm bảo cốp pha không cong, vặn. nếu đổ chèn khe cọc dùng để đổ chèn khe phải vuông, sắc cạnh đúng kích th­ớc, cọc d­ỡng không đ­ợc dùng quá 5 lần, lần dùng tiếp theo phải nhấc cọc kiểm tra đáy, gọt ba via và đ­ợc sự đồng ý của CBKT. Lăn dầu phải kín đều, vừa đủ không quá đẫm

  2

  Lĩnh lồng thép từ kho Công ty vận chuyển ra sân, lắp gép, kê bảo hộ ba chiều theo yêu cầu kỹ thuật.( Con kê phải đổ theo kích th­ớc quy định )

  %

  20

  Lắp gép lồng thép phải thẳng, kê  bảo hộ bằng con kê

  4

  Bịt đầu bích,cắt gỗ d­ỡng gép bảo hộ

  %

  10

  Đầu bích sau khi chèn phải đảm bảo vuông góc với bích cọc, kê chèn đảm bảo khi đầm bê tông bích không bị xê dịch, khi đầm xong bê phải phẳng với mặt bích cọc, đầu cọc không đ­ợc thiếu bê tông.

  5

  Vệ sinh cát đá, vào liệu,chộn, chuyển BT ra vị chí đổ.

  %

  10

  Nhặt các tạp chất, lá cây, xúc liệu  đến đâu gọn hết chân.

  8

  Đổ và đầm bê tông

  %

  10

  Đầm bê tông đảm bảo cạnh cọc không đ­ợc rỗ

  9

  Vệ sinh mặt cọc d­ỡng, làm mặt cọc tạo mặt phẳng.

  %

  5

  Đảm bảo cọc d­ỡng phải sạch, cọc mới đổ mặt phải phẳng, đánh mặt đảm bảo cọc không đ­ợc rạn chân chim, kiểm tra móc cẩu, vệ sinh bê tông cả 2 đầu bích, kiểm tra gỗ d­ỡng

  11

  Vệ sinh công cụ dụng cụ đồ dùng cá nhân, máy thiết bị thi công,  rửa thùng vận chuyển BT, máy chộn đổ n­ớc vệ sinh vào vị chí quy định.

  %

  5

  Công cụ dụng cụ hết ngày phải kiểm tra đủ số l­ợng, vệ sinh, rửa sạch

  12

  Cất dụng cụ, ván khuôn , mũi, máy móc thiết bị vào kho dọn vệ sinh sân bãi. ( Đơn giá tổ bê tông không bao gồm bảo d­ỡng cọc)

  %

  5

  Dây điện, máy đầm, dây đầm, bóng điện hết giờ phải cất vào kho, bay bàn xoa, xô, thúng, hộc cát đá cuốc xẻng, búa đục cất vào nơi quy định, che đậy vật liệu cẩn thận đối với các loại vật liệu để ngoài trời (trừ cát, đá).

   

  Cộng

   

  100

   

   

  Tuỳ theo thiết kế của từng lô sản phẩm Công ty sẽ quy định về định mức vật t­ cụ thể và

  triển khai tới các bộ phận tr­ớc khi tiến hành sản xuất đại trà.

   

  Các bộ phận phải nghiêm túc thực hiện, về định mức vật t­ cuối tháng quyết toán vật t­

  các loại cho từng loại sản phẩm nếu tiết kiệm vật t­ Công ty th­ởng nếu sử dụng v­ợt thì phạt

   

  Quy định này áp dụng cho các công đoạn sản xuất ra 1 đơn vị sản  phẩm các bộ phận vi

  phạm công đoạn nào thì bị giảm đơn giá tiền l­ơng công đoạn đó.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giám đốc công ty

                 

   

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường