Photo Album Ảnh
Album Máy Ép Robot

- Ép cọc bê tông với các loại cọc như: (200x200; 250x250; 300x300; 350x350; 400x400) bằng máy ép thuỷ lực, công nghệ mới, hiệu quả cao, chất lượng tốt. Tải trọng 40 Tấn đến 320 tấn. Máy ép cọc robot 120 tấn 320 tấn (Ép được tất cả mọi kích thước cọc và loại cọc vuông & tròn “Cọc dự ứng lực”).


Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Album Xưởng Đúc Cọc Bê Tông Cốt Thép (Xưởng 1) (30/07/2009)
Album Xưởng Đúc Cọc Bê Tông Cốt Thép (Xưởng 2) (01/10/2010)
Album Máy Ép Tải (30/07/2009)
AlBum Máy ép RoBot neo (Có cẩu mini để ép cọc) (04/10/2012)
AlBum Máy ép Dầu (Đầu nổ Diezel 24 ký) (04/10/2012)
Xem tiếp