Hợp Đồng Kinh Tế >> Thanh lý nhân công ép neo

 •  

  Download Ti Đây

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------&-------

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

  (V/v: Nhân công Ép cọc bê tông cốt thép loại máy khoan neo thuỷ lực)

  Số:      /BBTLHĐ

  Công trình: Ép cọc bê tông móng Nhà xưởng

  Địa điểm: Khu Công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên

  - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số       /HĐKT ký ngày     tháng    năm     giữa Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa và Công ty CP Đầu tư Xây Dựng và Dịch vụ TM 0468.

  - Căn cứ biên bản đối chiếu khối lượng cọc chuyển đến công trình, số mét dài cọc ép được hai bên xác nhận.

  Hôm nay, ngày     tháng     năm       

  Chúng tôi gồm có:

  I. Đơn vị giao thầu - Bên Chủ Công Trình (Bên A): Công ty CP Đầu tư Xây Dựng và Dịch vụ TM 0468
     Đại diện: Ông: Nguyễn Văn Oai                                Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ: Hùng Trì - Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên / MST: 0900276522

  Điện thoại: 0321.3989335                                         Fax: 0321.3989335

  Số Tài khoản: 2405211000310038 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Văn Lâm - Hưng Yên.

  II. Đơn vị nhận thầu (Bên B): Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Sau khi bàn bạc hai bên thỏa thuận thống nhất ký thanh lý hợp đồng kinh tế số / HĐKT ký ngày     tháng     năm 201    với nội dung sau:

  - Tổng giá trị hợp đồng đã ký dự kiến: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

  - Tổng giá trị hợp đồng thực tế: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

  - Số tiền bên A đã tạm ứng cho bên B: 20.000.000đ.

  Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn.

  - Số tiền bên A còn nợ bên B là: 30.000.000đ - 20.000.000đ = 10.000.000đ.

  Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn.

  Hai bên cùng ghi nhận hợp đồng kinh tế số     / HĐKT ký ngày     tháng     năm        đã được hai bên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản đã cam kết và hết hiệu lực kể từ khi bên A thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B và hai bên ký thanh lý hợp đồng, hợp đồng kinh tế trên hết hiệu lực.

  Biên bản thanh lý hợp đồng đ­­ược lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như­­ nhau và hết hiệu lực từ ngày ký.

  ĐẠI DIỆN BÊN A

   

  ĐẠI DIỆN BÊN B

   

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường