Hợp Đồng Kinh Tế >> Hợp đồng khoan dẫn ép cọc nhà dân

 • Download Ti Đây

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------&-------

  HỢP ĐỒNG KINH TẾ

  (V/v: Khoan dẫn để ép cọc bê tông cốt thép)

  Số:……/HĐKT

  Công trình:

  Địa điểm:

  - Căn cứ vào Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội N­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Căn cứ vào Luật Th­ương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt .

  - Căn cứ vào Luật Xây Dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.

  - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  - Căn cứ nhu cầu của bên A và khả năng thi công, kinh nghiệm, năng lực của bên B.

  Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20

            Chúng tôi gồm có:

  I. Đơn vị giao thầu - Bên Chủ Công Trình (Bên A):

     Đại diện: Ông (Bà):                                                             Chức vụ:

  Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                                           Fax:

  MST:                        Tài khoản:                                                                    Tại:

  II. Đơn vị nhận thầu (Bên B): Công ty CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÊ TÔNG CỔ LOA

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế với nội dung sau:

  Điều 01: Giá cả và phương thức thanh toán.

  1. Bên B Nhận khoan dẫn (Khoan mồi lấy đất lên) cho Bên A để phục vụ cho việc ép cọc bê tông cốt thép, thi công & xử lý nền móng công trình, nền đất yếu. Chống sụt lún các công trình bên cạnh, nhà xung quanh. - Số lượng khoan dẫn: + Từ 20md - 200md:……………………………………………….....

  - Số lượng khoan dẫn:  Trên 200md:……………………………………………….....................................

  2. Đơn giá khoan dẫn ép cọc:

  - Đơn giá Công trình dưới 200md “Lô khoán”:…...…………………..…….……………….đ/ công trình.

  - Đơn giá Công trình trên 200md “Lô tính mét”):………………………………..………….…..…..đ/ md.

  - Đơn giá phát sinh:........................................................................................................................................

  Tổng giá trị hợp đồng dự kiến là:………………………………………………………………..................

  ……………………………………………………………………………………………………................

  Bằng chữ:………………………………………………………………………………………...................

  3. Phương thức thanh toán: Được chia làm 2 đợt:

  3.1. Ngay khi Ký hợp đồng xong, Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền là: ……………………………….....

  Bằng chữ:…………………………………………………………………………………..........................

  3.2. Số tiền còn lại sau khi khoan dẫn xong toàn bộ và làm biên bản nghiệm thu, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B. Số tiền:……………...................Bằng chữ:...................................…………………………….

  4. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng.

  Điều 02: Tiến độ thực hiện. - Bắt đầu chuyển máy khoan dẫn từ ngày:………………………………….

  - Thời gian hoàn thành là:…………. Ngày (Thời gian trên không tính thời gian nghỉ do mưa, bão, mất điện và các nguyên nhân khách quan khác gây ra).

  Điều 03: Trách nhiệm của Bên B.

  1. Bố trí nhân lực và thiết bị máy khoan dẫn làm theo bản thiết kế của Bên A. (Nếu thiết kế sai, bên khoan dẫn có thể điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, để ép cọc được dễ dàng. Tim khoan dẫn đầu tiên luôn cách tường nhà bên cạnh là: 55cm - 60cm, Tim này cách tim kia 60 cm).

  2. Bên B chịu trách nhiệm vận Chuyển máy móc, thiết bị khoan dẫn tới công trình.

  3. Đảm bảo an toàn lao động trong thi công, đáp ứng đúng thời gian và tiến độ đề ra, giữ gìn an ninh, trận tự, vệ sinh môi trường xung quanh.

  Điều 04: Trách nhiệm của Bên A.

  1. Giải phóng mặt bằng trên không và dưới mặt đất đảm bảo thông thoáng, bằng phẳng để vận chuyển máy móc, thiết bị vào công trình và khoan dẫn được thuận lợi dễ dàng. (Trên vướng cây, giây rợ phải chuyển bỏ đi. Dưới vướng móng nhà, gạch, đá phải đào bỏ đi san lại mặt bằng như cũ).

  2. Chịu trách nhiệm các công trình xung quanh, nếu có sự cố lún, nứt xảy ra Bên A phải giải quyết kịp thời cho Bên B thi công được thuận lợi. Cắm tim mốc cho từng vị trí khoan dẫn.

  3. Cung cấp nguồn điện 3 pha (380V) để khoan dẫnc và chịu chi phí về điện.

  4. Cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát & xác nhận khối lượng khoan dẫn hằng ngày. Nếu có sự thay đổi về thiết kế, Bên A kịp thời báo trước cho Bên B để cùng nhau xử lý & điều chỉnh cho phù hợp.

  5. Đảm bảo về mặt pháp lý và an ninh trật tự trong khu vực thi công. (Khai báo tạm trú, tạm vắng cho thợ). Sắp xếp nơi ăn, ở, điện nước thi công sinh hoạt cho thợ.

  - Bên B vận chuyển máy khoan dẫn đến mà vẫn chưa thi công được do một số nguyên nhân như: Chưa có điện, mặt bằng chưa xong… (Bên A phải thanh toán và hỗ trợ tiền ăn cho thợ: 100.000đ/ 01 ngày).

  - Tiền đặt cọc sẽ không được thanh toán lại nếu bên A huỷ hợp đồng.

  6. Tạm ứng kịp thời và thanh toán sòng phẳng cho Bên B theo Điều 1.

  Điều 05: Điều khoản chung - Hiệu lực của hợp đồng.

  - Thanh toán theo số mét khoan dẫn thực tế hoặc đơn giá trọn gói do thoả thuận giữa 2 bên. (Làm xong ký biên bản nghiệm thu để thanh toán).

  - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, tranh chấp gì hai bên chủ động gặp nhau bàn bạc giải quyết, nếu không thống nhất được thì sẽ đưa ra cấp toà án có thẩm quyền giải quyết. Toàn bộ Chi phí Toà án do bên có lỗi chịu.

  - Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành, quyết toán và thanh lý hợp đồng.

  ĐẠI DIỆN BÊN A

                

  ĐẠI DIỆN BÊN B

   

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường