Hợp Đồng Kinh Tế >> THANH LÝ HỢP ĐỒNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA

 • Download Ti Đây

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  +++---&&&---+++

   THANH LÝ HỢP ĐỒNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA

  Số:         / TLHĐDLNĐ

  - Căn cứ BL dân sự số 33/ 2005/ QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/ 06/ 2005.

  - Luật Doanh Nghiệp số 60/ 2005/ QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005.

  - Luật Du Lịch số 44/ 2005/ QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/ 06/ 2005.

  - Căn cứ hợp đồng du lịch số    /HĐDLNĐ ký ngày     /      /20     của Cty CP TMSX BÊ TÔNG CỔ LOA

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 20      Chúng tôi gồm:

  BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH, GỌI TẮT LÀ BÊN A:

  Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân:

  Người đại diện:      Ông (Bà):                                            Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ:                 

  Điện thoại:                                                                          Fax:                            

  Số tài khoản:                                                                      Tại:

  Mã số thuế:                                     Email:                                      Website:

  N CUNG CẤP: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÊ TÔNG CỔ LOA , BÊN B:

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Hai bên thoả thuận thanh lý hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ du lịch theo các nội dung sau:

  ĐIỀU 1: THANH LÝ HỢP ĐỒNG DU LỊCH SỐ       ký ngày        /        / 20

  Bên B đã cung cấp cho bên A đúng các nội dung theo hợp đồng đã ký, đảm bảo chất lượng cũng như các phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng, không có khiếu kiện gì.

  ĐIỀU 2: THỰC TẾ CHUYẾN ĐI & CÁC PHÁT SINH:

  I. Hợp đồng đã ký: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ du lịch theo nội dung sau:

  - Tuyến điểm:                                                                          - Thời gian:                           

  - Số lượng người đi thực tế:  

  - Giá trọn gói cho mỗi thành viên tham gia chương trình là:

  - Tổng giá trị hợp đồng là:             

              Bằng chữ:       
  - Bên A tạm ứng trước cho bên B số tiền:     

  II. Thanh toán thực tế theo chuyến đi:

  - Tổng giá trị hợp đồng đã ký:                                

  - Số lượng người thực tế:                                          

  - Số tiền đã tạm ứng:

  - Số tiền phát sinh:

  - Còn phải thanh toán:                    

              Bằng chữ:       

  - Hình thức thanh toán:              Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng                 

  - Thanh lý hợp đồng này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị hợp pháp như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường