Hợp Đồng Kinh Tế >> HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH NỘI ĐỊA

 • Download Ti Đây

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  +++---&&&---+++

  HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH NỘI ĐỊA

  Số:     / HĐDLNĐ

  - Căn cứ BL dân sự số 33/ 2005/ QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/ 06/ 2005.

  - Luật Doanh Nghiệp số 60/ 2005/ QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005.

  - Luật Du Lịch số 44/ 2005/ QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/ 06/ 2005.

  - Căn cứ yêu cầu của khách hàng & khả năng cung ứng dịch vụ của Cty CP TMSX Bê Tông Cổ Loa

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 20     Chúng tôi gồm:

  BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH, GỌI TẮT LÀ BÊN A:

  Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân:

  Người đại diện:      Ông (Bà):                                            Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ:                 

  Điện thoại:                                                                          Fax:                            

  Số tài khoản:                                                                      Tại:

  Mã số thuế:                                     Email:                                      Website:

  N CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH:

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÊ TÔNG CỔ LOA

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ du lịch theo các điều khoản như sau:

  ĐIỀU I: CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH

  1. Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ chương trình du lịch theo nội dung sau:

  - Tuyến điểm thăm quan:               

  - Thời gian :           

  - Số lượng người đi:                       Khách             

  - Điểm đón khách:             

  - Điểm trả khách:                 

  2. Chương trình chi tiết và mức chất lượng dịch vụ kèm theo hợp đồng này.

  ĐIỀU II: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá trọn gói cho mỗi thành viên tham gia chương trình là: Giá chi tiết kèm theo hợp đồng này. 

  2. Tổng giá trị hợp đồng là:

  3. Bên A tạm ứng trước cho bên B số tiền là: 70% tổng giá trị hợp đồng.                           
  Bằng chữ:

  4. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán cho bên B trong vòng 03 ngày sau ngày kết thúc hợp đồng và theo thực tế chuyến đi.

  5. Hình thức thanh toán:                   Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng               

  (Nếu thanh toán qua USD sẽ quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Công Thương Hà Nội tại thời điểm thanh toán)

  6. Giá  trên chưa bao gồm thuế VAT:

  7. Ghi chú:

  ĐIỀU III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

  A.Bên A có quyền:

  1. Yêu cầu bên B cung cấp các dịch vụ theo điều 1 và chi tiết lịch trình kèm theo.

  2. Yêu cầu bên B bảo mật các thông tin trong hợp đồng.

  3. Yêu cầu bên B cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.

  4. Thay đổi chương trình trước thời điểm khởi hành phải được sự đồng ý của Bên B.

  B.Bên A có nghĩa vụ:

  1. Cung cấp chính xác các thông tin liên quan trong hợp đồng.

  2. Sử dụng các dịch vụ du lịch theo đúng mục đích và điều khoản đã cam kết.

  3. Thông báo ngay những thay đổi và hợp tác với bên B giải quyết những vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng.

  4. Bồi thường 50% tổng giá trị hợp đồng nếu huỷ bỏ hợp đồng ngay sau khi ký kết.

  ĐIỀU IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

  A.Bên B có quyền:

  1. Trong trường hợp bất khả kháng hay lý do khách quan không thể khắc phục được bên B có quyền sắp xếp lại chương trình, lịch trình cho phù hợp hoặc huỷ bỏ và phải thông báo ngay cho bên A.

  2. Không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng nếu do sự thay đổi của bên A mà không đạt được sự thoả thuận hay thông báo trước và được đền bù mọi thiệt hại.

  B.Bên B có nghĩa vụ:

  1. Hướng dẫn, hỗ trợ cho bên A những thủ tục cần thiết cho chuyến đi, xác nhận các dịch vụ, ngày khởi hành đi và giá cả cho bên A.

  2. Triển khai đặt phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ khác đã nêu trong chương trình. Bên B sẽ phải chịu mọi khoản chi phí ăn, ngủ, vận chuyển, giải quyết mọi phát sinh về con người và tài chính cho bên A trong trường hợp làm sai hợp đồng.

  3. Bồi hoàn 50% tổng trị giá hợp đồng nếu không thực hiện hợp đồng mà không thuộc phạm vi điều 3, khoản A mục 1 của hợp đồng này.

  ĐIỀU V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

  1. Các khiếu nại và tranh chấp của hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng, đàm phán theo tinh thần thiện chí, cùng có lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho mỗi bên.

  2. Trong trường hợp những cố gắng đó không thể giải quyết được thì sẽ đưa ra Toà án kinh tế Thành Phố Hà Nội để giải quyết theo các chế tài pháp luật, mọi phí tổn, thiệt hại do bên thua chịu.

  ĐIỀU VI: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.

  2. Hợp đồng này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                                                                          

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường