Hồ Sơ Năng Lực >> Hồ Sơ Nhân Lực

 • A - Báo Cáo thống kê chất lượng công nhân
   
  STT
  Nghề nghiệp
  Tổng số
  Chia các bậc
             1                 2               3                 4               5                 6      
  I
  Công nhân kỹ thuật
  4
   
   
   
   
   
   
  1
  Công nhân xây dựng
   
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Thợ copha
  10
   
   
  04
  05
   
  01
  1.2
  Thợ bê tông
  30
   
   
  18
  12
   
   
  1.3
  Thợ sắt
  28
   
   
  11
  10
  07
   
  1.4
  Thợ hàn
  08
   
   
  02
  03
  02
   
  2
  Công nhân thợ điện
  05
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Thợ điện dân dụng
  03
   
   
  03
   
   
   
  3
  Công nhân cơ giới
  05
   
   
   
   
   
   
  3.1
  Lái xúc
  01
   
   
   
   
  01
   
  3.2
  Lái cẩu
  02
   
   
   
  01
  01
   
  3.3
  Lái oto tải
  02
   
   
   
   
  02
   
   
  B – Báo cáo thống kê chất lượng cán bộ lãnh đạo khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ
   
  stt
  Nghề nghiệp
  Tổng số
                      Trong đó
             Lãnh đạo                         Nhân viên
  Tổng số
   
  06
  02
  04
  I
  Đại học
  06
  02
  04
  1
  Kỹ sư xây dựng DD & CN
  01
  01
   
  2
  Kỹ sư cầu đường
   
   
   
  3
  Kỹ sư cơ khí
  01
   
  01
  4
  Kỹ sư điện
   
   
   
  5
  Cử nhân QTKT & QTKD
  01
  01
   
  6
  Cử nhân tài chính kế toán
  02
  01
  01
  7
  Cử nhân luật
  01
   
  01
  II
  Cao đẳng các nghề
   
   
   
  III
  Trung cấp các ngành
  02
   
   
   
 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường