Báo Giá >> Báo giá Nhân công Ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép neo

 • Download Ti Đây

  THƯ BÁO GIÁ

   (V/v: Nhân công Ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép neo)

  Hạng mục: Nền móng

  Kính gửi: Quý khách hàng !

  - Trước hết Công ty CPTMSX Bê Tông Cổ Loa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Công ty (Quý khách hàng) đã quan tâm đến mặt hàng hiện Công ty chúng tôi đang sản xuất, kinh doanh.

  - Căn cứ vào yêu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi báo giá loại sản phẩm mà Quý vị đang quan tâm như­ sau:

  STT

  Nội Dung Báo Giá

  ĐVT

  Thành Tiền

  Ghi Chú

  I

  NHÂN CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 200x200

  1

  Nhân công ép cọc máy 3 pha (Tính mét)

  md

  40.000 đ

  Trên 300 md

  2

  Nhân công ép cọc máy dầu (Tính mét)

  md

  45.000 đ

  Trên 300 md

  1

  Nhân công máy RoBot Neo (Tính mét)

  md

  50.000 đ

  Trên 300 md

  3

  Nhân công ép cọc máy 3 pha (Lô khoán)

  CT

  12 - 13 triệu

  Dưới 300 md

  4

  Nhân công ép cọc máy dầu (Lô khoán)

  CT

  13 - 14 triệu

  Dưới 300 md

  3

  Nhân công máy RoBot Neo (Lô khoán)

  CT

  14 - 15 triệu

  Dưới 300 md

  II

  NHÂN CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 250x250

  1

  Nhân công ép cọc máy 3 pha (Tính mét)

  md

  50.000 đ

  Trên 300 md

  2

  Nhân công ép cọc máy 3 pha (Lô khoán)

  CT

  15 - 16  triệu

  Dưới 300 md

  1

  Nhân công máy RoBot Neo (Tính mét)

  md

  50.000 đ

  Trên 300 md

  2

  Nhân công máy RoBot Neo (Lô khoán)

  CT

  15 - 16 triệu

  Dưới 300 md

             

  - Giá bao gồm: Vận chuyển máy móc thiết bị đến công trình, que hàn bản táp nối đầu cọc (Loại phổ thông), nhân công ép cọc.

  - Giá trên không bao gồm: Thuế VAT 10%, Điện 3 pha “380V” để ép cọc, đào móng, giải phóng mặt bằng, phá bích đầu cọc, nén tĩnh, hồ sơ las….

  Xin chân thành cảm ơn !

  Trân trọng được hợp tác !

  Liên Hệ: BETONGCOLOA.,JSC

  Add: Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. 

  Tel: (84-4) 39654889 - Fax: (84-4) 39654889 - Hotlines: 0918 766 217 / 096 889 6666

  Email:  betongcoloa@gmail.com

  Web: www.epcocbetong.com.vn / www.betongcoloa.com 

  Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

  Nơi gửi:                                                                                                                                                                                                             Giám đốc điều hành

  - Như trên

  - Lưu KH-KD                                                                                   

                    

   

      

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường